PLAN IE

Het enige plan dat altijd tot het juiste resultaat leidt

Achtergrond van de training

We besteden veel geld, energie en training om alles zo veel mogelijk onder controle te krijgen. Terwijl je paradoxaal genoeg, pas controle krijgt, wanneer je ervaren hebt wat loslaten is. Om dit te kunnen, gebruik je een aantal vaardigheden uit het Improvisatietheater. Waarnemen en accepteren van de realiteit, denken in mogelijkheden, fouten durven maken, risico’s durven nemen. Dit zijn maar een paar vaardigheden die je moet beheersen om een improvisatievoorstelling te spelen. Deze principes hebben ook een grote toegevoegde waarde voor organisaties. Het is niet voor niets dat elke gerenommeerde Business-school Improvisatietechnieken op het curriculum heeft staan.

Waarom improvisatie?
Improvisatie is niet ALS het leven zelf. Improviseren IS het leven zelf. Improvisatie is een dagelijkse bezigheid. Het heeft niets te maken met 'zomaar iets doen'. Improvisatietheater is een goed doordacht geheel aan vaardigheden en uitgangspunten. Dit zorgt ervoor dat spelers creatief kunnen zijn, flexibel en goed kunnen samenwerken. Precies datgene wat er in deze tijd ook van medewerkers wordt gevraagd. De IMPRO-cirkel (zie hiernaast) is een blauwdruk van de manier hoe improviseren werkt. Het geeft handvaten voor samenwerken en communiceren. En het zorgt voor effectiever gedrag binnen organisaties.


De waarde van de improvisatieprincipes voor jou of je organisatie?

De kern van het leveren van goede resultaten en het creeren van impact, zit inmiddels niet meer in de  juiste uitvoering van een plan. Het verschil wordt bepaald door de mate waarin je kunt inspelen op veranderende situaties.  Kun jij of je medewerkers waarnemen en werken vanuit de realiteit? Hoe zit het met afstemmen en keuzes maken, flexibiliteit en creativiteit? Is er een cultuur van accepteren en luisteren.  Als je weet hoe dit werkt, kun je het ook toepassen in je werk of in het theater van alledag. Organisaties hebben hier allerlei termen voor bedacht als wendbaar, zelfsturend, Agile of Scrum. Voor ons is het gewoon: ‘kunnen improviseren’.